Perspektive šumarstva i povezanih sektora kao pokretača održivog razvoja u post Covid eri

Šumarska nauka za održivi razvoj – FORS²D

Perspektive šumarstva i povezanih sektora kao pokretača održivog razvoja u post Covid eri

– Međunarodna naučna konferencija –

PRVI POZIV

Povodom obilježavanja jubileja 30 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i 30 godina JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, uz podršku Food and Agriculture Organization of the United Nations UN FAO i International Union for Conservation of Nature IUCN, organizujemo Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Šumarska nauka za održivi razvoj – FORS2D.

CILJ KONFERENCIJE

 • Razmjena znanja i iskustava u šumarstvu i srodnim naučnim oblastima;
 • Ostvarivanje saradnje među institucijama na međunarodnom nivou;
 • Unapređenje saradnje šumarske nauke i prakse kroz primjenu savremenih naučnih saznanja;
 • Promovisanje ciljeva održivog razvoja šumskih resursa.

TEMATSKE OBLASTI

Prirodom inspirisana rješenja

 • Prirodom inspirisana održivost zemljišta,
 • Prirodom inspirisane ekosistemske vrijednosti,
 • Prirodom inspirisano urbano šumarstvo i pejzažna arhitektura,
 • Zaštita prirode.

Šuma i održivi razvoj u svjetlu klimatskih promjena

 • Održivo gazdovanje šumama,
 • Gajenje šuma,
 • Zaštita šuma.

Moderan i konkurentan sektor šumarstva

 • Korišćenje šumskih resursa,
 • Šumarska politika i organizacija,
 • Integracija, globalizacija i komunikacija u sektoru šumarstva,
 • Zelena, cirkularna i bioekonomija u šumarstvu.

Ozelenimo, budimo vidljivi

 • Genetika, oplemenjivanje i genetički resursi,
 • Sjemenarstvo, rasadničarstvo i osnivanje šuma i plantaža,
 • Agrarno šumarstvo.

Inovativni lanci vrijednosti i sociološki aspekti u šumarstvu i povezanim sektorima

 • Prerada drveta,
 • Lovstvo,
 • Ekoturizam i šumarstvo,
 • Šuma i zdravlje,
 • Šumarstvo u funkciji ruralnog razvoja,
 • Žene u šumarstvu.

NAUČNI ODBOR

Informacije o Naučnom odboru možete naći na linku: https://forsd.sf.unibl.org/naucni-odbor/

VAŽNI DATUMI

Predaja apstrakata 15.05.2022.
Prihvatanje apstrakata 15.06.2022.
Rana registracija 20.07.2022.
Rok za registraciju 01.09.2022.
Objavljivanje programa konferencije 05.09.2022.
Održavanje konferencije 29-30.09.2022.
Predaja radova za časopis 31.03.2023.

Više informacija možete pronaći na linku https://forsd.sf.unibl.org/vazni-datumi/

KOTIZACIJA

KOTIZACIJA  ZA PRIJE 20.7.2022. POSLIJE 20.7.2022.
Učesnike 80 KM (40 EUR) 100 KM (50 EUR)
Učesnike bez rada 50 KM (25 EUR) 60 KM   (30 EUR)
Studente 50 KM (25 EUR) 60 KM   (30 EUR)
Online učesnike 50 KM (25 EUR) 60 KM   (30 EUR)

Kotizacija uključuje: Konferencijski materijal, sertifikat i svečanu večeru.

U kotizaciju nije uključena ekskurzija. Cijena ekskurzije iznosi 30 KM (15 EUR) po učesniku.

Studenti treba da prilože fotokopiju važećeg indeksa putem e-maila.

Instrukcije za plaćanje se mogu pronaći na linku: https://forsd.sf.unibl.org/kotizacija/

NAČIN PREZENTOVANJA RADOVA

Konferencija će biti organizovana kao događaj hibridnog tipa, odnosno javno prezentovanje radova moguće je izvršiti usmeno (direktno ili online), kao i putem postera.

REGISTRACIJA UČEŠĆA I DOSTAVLJANJE APSTRAKATA

Informacije o načinu registracije i podnošenja apstrakata dostupne su https://forsd.sf.unibl.org/instrukcije-za-autore/

PUBLIKOVANJE APSTRAKATA I RADOVA

Svi dostavljeni i prihvaćeni apstrakti će biti štampani u Zborniku apstrakata, dok će pristigli naučni radovi, nakon prihvatanja i recenzije, biti objavljeni u časopisima (bez naknade):

South-East European Forestry – SEEFOR (https://www.seefor.eu/) ili

Glasniku Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (http://glasnik.sf.unibl.org/index.php/gsfbl).

WEB STRANICA KONFERENCIJE

Svi detalji i važne informacije mogu se pronaći na web stranici Konferencije https://forsd.sf.unibl.org/

SERTIFIKATI

Svim učesnicima će biti uručen sertifikat o učešću na Konferenciji FORS2D.

JEZICI KONFERENCIJE

Zvanični jezici Konferencije su engleski i srpski.

KONTAKT

Email: forsd@sf.unibl.org Tel: +387 51 460 550 FB: www.facebook.com/sumarskifakultetbl

Radujemo se vašem učešću i vidimo se u Banjaluci.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga budemo spriječeni u organizovanju konferencije uživo, zadržavamo pravo da organizujemo online konferenciju, o čemu će učesnici biti blagovremeno obaviješteni.

Prvi javni poziv možete preuzeti na sledećim linkovima:

Popularno