Počasni odbor

Imenovani članovi počasnog odbora su:

 1. Željka Cvijanović, Predsjednica Republike Srpske
 2. Boris Pašalić, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srpske
 3. Srđan Rajčević, Ministar za nauku i visokotehnološki razvoj Vlade Republike Srpske
 4. Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci
 5. Slaven Gojković, generalni direktor JPŠ “Šume Republike Srpske“
 6. Vjekoslav Petričević, Ministar privrede i preduzetništva Vlade Republike Srpske
 7. Branko Stajić, dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 8. Ratko Ristić, Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu
 9. Novo Pržulj, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
 10. Savo Minić, predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske
 11. Vlado Pijunović, direktor FAO BiH kancelarije
 12. Boris Erg, direktor IUCN za EECA
 13. Ratko Čomić, profesor Šumarskog fakulteta UNIBL u penziji
 14. Vojin Bucalo, profesor Šumarskog fakulteta UNIBL u penziji
 15. Ljubodrag Mihajlović, bivši dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 16. Milan Medarević, bivši dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Popularno