Organizacioni odbor

Imenovani članovi organizacionog odbora su:

 1. Prof. dr Marijana Kapović-Solomun, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH, predsjednica
 2. Prof. dr Dane Marčeta, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 3. Prof. dr Ljiljana Došenović, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 4. Doc. dr Dragan Čomić, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 5. Doc. dr Branislav Cvjetković, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 6. Doc. dr Vanja Daničić, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 7. Doc. dr Danijela Petrović, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 8. Doc. dr Vladimir Stupar, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 9. Doc. dr Vladimir Petković, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 10. Zoran Stojičić, dipl.inž. šumarstva, zamjenik direktora JPŠ „Šume Republike Srpske“
 11. mr Milan Tepić, v.d. izvršnog direktora za proizvodnju JPŠ „Šume Republike Srpske.

Popularno