Naučni odbor

Imenovani članovi naučnog odbora su:

 1. Jozo Vukelić, PhD, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
 2. Rozen Conev, PhD, Odsjek za ekologiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet “St. Kliment Ohridski” u Sofiji, Bugarska
 3. Jasminka Rizovska Atanasovska, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet “svetog Ćirila i Metodija“ u Skopju, S. Makedonija
 4. Andraž Čarni, PhD, Biološki institut, Istraživački centar Slovenačke akademije nauka i umjetnosti, Ljubljana, Slovenija
 5. Carla Ferreira, PhD, Bolin Centre for Climate Research, Stockholm University, Švedska
 6. Zoran Govedar, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 7. Milun Krstić, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 8. Renco Mota, PhD, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Torinu, Italija
 9. Merzlјenko Mihail Dmitrević, PhD, Institut za šumarske nauke, Akademija nauka Rusije, Moskva, Rusija
 10. Pjotr Grigorević Melјnik, PhD, Fakultet za šumarstvo, šumarske tehnologije i pejzažno baštovanstvo, Moskovski državni tehnički univerzitet Nј.E. Bauman, Moskva, Rusija
 11. Dane Marčeta, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 12. Igor Potočnik, PhD, Biotehnički fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 13. Nebojša Todorović, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 14. Dragan Čomić, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 15. Branko Glavonjić, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 16. Dijana Vuletić, PhD, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko, Hrvatska
 17. Ivana Živojinović, PhD, Univerzitet za prirodne resurse i životne nauke BOKU, Beč, Austrija
 18. Saša Bogdan, PhD, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 19. Mirjana Šijačić-Nikolić, PhD, Šumarski fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija
 20. Saša Orlović, PhD, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 21. Ermias Betemarian, PhD, Međunarodni savjet za istraživanje u agrošumarstvu – ICRAF, Nairobi, Kenya
 22. Milan Mataruga, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 23. Vojislav Dukić, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 24. Srđan Keren, PhD, Šumarski fakultet, Poljoprivredni univerzitet Krakow, Poljska
 25. Ljubinko Rakonjac, PhD, Institut za šumarstvo, Beograd, Srbija
 26. Krunoslav Teslak, PhD, Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 27. Ivan Balenović, PhD, Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko, Hrvatska
 28. Slobodan Milanović, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 29. Ivan Milenković, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 30. Nada Šumatić, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 31. Željka Marjanović-Balaban, PhD, Šumarski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 32. Relja Suručić, PhD, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina
 33. Ranko Škrbić, PhD, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina

Popularno