Instrukcije za plaćanje

Univerzitet u Banjoj Luci
OJ“Šumarski fakultet“
Bulevar V.S.Stepanovića 75A Banja Luka
JIB:4401017720146
PIB:401017720146

Instrukcije za uplatu kotizacije

FOND-02
1. 551-001-00009070-76 –Unikredit banka a.d.Banja Luka
2. 555-000-06053684-82 – Nova banka
3. 552-002-18458284-85 – Addiko banka
4. 571-010-00002781-63 –Komercijalana banka

Svrha uplate: kotizacija

Vrsta prihoda: 722532
Opština: 002
Budžetska organizacija: 1250014

Devizne uplate

Account name:
Ministry of Finance of Republica Srpska – For institution of higher education
UNIVERSITY OF BANJA LUKA – Faculty of Forestry

Adress: Trg Republike Srpske 1
Town: Banja Luka, BA-78000
Bank name: UNICREDIT BANK AD
Branch adress: Banja Luka, Ul. Marije Bursac 7
Account number IBAN: BA39 5517 9048 0148 8043
SWIFT: BLBABA22
Subject: Registration fee FORS2D
Amount: EUR

Kotizacija

KOTIZACIJA ZA PRIJE 20.07.2022. POSLIJE 20.07.2022.
UČESNIKE 80 KM (40 EUR) 100 KM (50 EUR)
UČESNIKE BEZ RADA 50 KM (25 EUR) 60 KM (30 EUR)
STUDENTE 50 KM (25 EUR) 60 KM (30 EUR)
ONLINE UČESNIKE 50 KM (25 EUR) 60 KM (30 EUR)

Kotizacija uključuje: Konferencijski materijal, sertifikat i svečanu večeru.
U kotizaciju nije uključena ekskurzija. Cijena ekskurzije iznosi 30 KM (15 EUR) po učesniku.
Studenti treba da prilože fotokopiju važećeg indeksa putem e-maila.

Popularno