Instrukcije za autore

Konferencija će se održati u hibridnom formatu. Učesnici će imati izbor da prisustvuju lično ili virtuelno, čime, imajući u vidu epidemiološku situaciju, omogućavamo učešće većem broju kolega.
Učesnici koji događaju budu prisustvovali lično, imaće koristi od interakcija uživo, dok će dodatne mjere fizičkog distanciranja i higijene obezbijediti sigurno i ugodno iskustvo.
Virtuelni učesnici će moći da prezentuju svoje radove, pogledaju prenos uživo, učestvuju u diskusijama uživo ili pošalju pitanja u pisanoj formi na portalu za diskusiju.
Program Konferencije obuhvatiće plenarna izlaganja predavača po pozivu, kao i redovna usmena i poster izlaganja. Zvanični jezici Konferencije su engleski i srpski, ali se svi učesnici mole da svoje postere i predavanja pripreme na engleskom jeziku.

Predaja apstrakata

Apstrakte je potrebno poslati e-poštom na: forsd@sf.unibl.org
Potrebno je uzeti u obzir da:
 • Apstrakti treba da budu dostavljeni na korektnom engleskom jeziku kvaliteta prikladnog za objavljivanje.
 • Autor koji prezentuje je dužan da obezbijedi da svi ko autori budu upoznati sa sadržajem apstrakta prije podnošenja.
 • Svaki autor je odgovoran za kvalitet svog teksta – apstrakt će biti štampan direktno iz pristigle verzije.
 • Apstrakti moraju biti u vezi sa određenom temom konferencije.
 • Svi prihvaćeni apstrakti biće objavljeni na internet stranici Konferencije prije početka Konferencije, a takođe će biti štampani u Knjizi apstrakata koja će biti podijeljena svim učesnicima koji budu prisustvovali Konferenciji.
 • Rok za dostavljanje apstrakata je 15.05.2022. godine.
 • Odluka o prihvatanju apstrakata: 15.06.2022. godine.
Prijavljene apstrakte će ocjenjivati organizatori sesija i članovi Naučnog odbora.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta će biti poslato autoru za korespodenciju.
Sva tehnička pitanja u vezi sa podnošenjem apstrakta mogu se poslati e-poštom na: forsd@sf.unibl.org

 Uputstva za pripremu apstrakata

Obrazac za pripremu apstrakta možete preuzeti ovdje.
 1. Naslov apstrakta – ograničen na 20 riječi.
 2. Podaci o autoru i koautorima: puno ime i prezime (i), afilijacija: institucija, grad, država.
 3. E-mail adresa dopisnog autora.
 4. Tekst apstrakta – ograničen na 250 riječi. Tabele, slike ili fotografije u tekstu apstrakta nisu dozvoljene. Glavni tekst može da bude praćen zahvalom.
 5. Ključne riječi – navedite tri do pet ključnih riječi, po mogućnosti različitih od riječi korištenih u naslovu.
Uputstva za pripremu postera
Poster prezentacije će se održati u elektronskom obliku. Nije potrebno donositi tvrde kopije postera.

Obrazac za izradu postera možete preuzeti OVDJE.

VAŽNO: Sve poster prezentacije se moraju dostaviti elektronskim putem do srijede, 28. septembra, 2022. godine.
Postere slati na mejl: forsd@sf.unibl.org

Popularno