Finalni poziv

Šumarska nauka za održivi razvoj – FORS²D

Perspektive šumarstva i povezanih sektora kao pokretača održivog razvoja u post Covid eri

– Međunarodna naučna konferencija –

FINALNI POZIV

Povodom obilježavanja jubileja 30 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i 30 godina JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, uz podršku Food and Agriculture Organization of the United Nations – UN FAO i International Union for Conservation of Nature – IUCN, organizujemo Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Šumarska nauka za održivi razvoj – FORS2D.

Popularno