Cilj konferencije

Povodom obilježavanja jubileja 30 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i 30 godina Javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d Sokolac, uz podršku Food and Agriculture Organization of the United Nations – UN FAO i International Union for Conservation of Nature – IUCN organizujemo Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Šumarska nauka za održivi razvoj – FORS²D.

CILJ KONFERENCIJE

• Razmjena znanja i iskustava u šumarstvu i srodnim naučnim oblastima;
• Ostvarivanje saradnje među institucijama na međunarodnom nivou;
• Unapređenje saradnje šumarske nauke i prakse kroz primjenu savremenih naučnih saznanja;
• Promovisanje ciljeva održivog razvoja šumskih resursa.

Popularno