Šumarska nauka za održivi razvoj - FORS²D

"Perspektive šumarstva i povezanih sektora kao pokretača održivog razvoja u post Covid eri"

Međunarodna naučna konferencija

Povodom obilježavanja jubileja 30 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i 30 godina JPŠ “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac, uz podršku Food and Agriculture Organization of the United Nations – UN FAO i International Union for Conservation of Nature – IUCN, organizujemo Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Šumarska nauka za održivi razvoj – FORS²D.

Radujemo se vašem učešću i vidimo se u Banjoj Luci.

Datum održavanja konferencije

29 - 30.09.2022. godine

Organizatori

Međunarodne naučne konferencije
client-image
client-image

Ko-organizatori

Međunarodne naučne konferencije
client-image

Pokrovitelji

Međunarodne naučne konferencije
client-image
client-image

Sponzori

Međunarodne naučne konferencije
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
client-image